กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน105,837.25129,178.00-22.1 %0.05,851.81520.5691.1 %5.0
รวม 105,837 129,178 -22.05 % 5,852 521 91.10 %