กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน103,993.39129,178.00-24.2 %0.05,851.81520.5691.1 %5.0
รวม 103,993 129,178 -24.22 % 5,852 521 91.10 %