กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง239,192.69448,873.00-87.7 %0.015,084.8613,381.8011.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)11,203.5824,987.00-123.0 %0.03,996.985,864.35-46.7 %0.0
รวม 250,396 473,860 -89.24 % 19,082 19,246 -0.86 %