กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทางหลวง243,433.69743,604.00-205.5 %15,084.8639,556.90-162.2 %
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)11,402.2224,987.00-119.1 %3,996.9824,225.00-506.1 %
รวม 254,836 768,591 -201.60 % 19,082 63,782 -234.25 %