กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง243,433.69448,639.00-84.3 %0.015,084.8613,381.8011.3 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)11,402.2224,987.00-119.1 %0.03,996.985,864.35-46.7 %0.0
รวม 254,836 768,591 -201.60 % 19,082 63,782 -234.25 %