กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทางหลวงชนบท169,753.80249,000.00-46.7 %8,090.503,754.5053.6 %
รวม 169,754 249,000 -46.68 % 8,091 3,755 53.59 %