กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท169,753.80249,000.00-46.7 %0.08,090.503,754.5053.6 %5.0
รวม 169,754 249,000 -46.68 % 8,091 3,755 53.59 %