กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท225,971.47245,559.00-8.7 %0.09,153.577,328.9919.9 %5.0
รวม 225,971 245,559 -8.67 % 9,154 7,329 19.93 %