สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)100,506.8371,000.0029.4 %5,339.04223.5095.8 %
รวม 100,507 71,000 29.36 % 5,339 224 95.81 %