กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมประชาสัมพันธ์0.000.000.0 %0.001,578.800.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักข่าว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย284,016.940.000.0 %1,679.690.000.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %