กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์340,414.13256,549.0024.6 %5.06,345.821,578.8075.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย266,664.41263,000.001.4 %0.51,206.50294.6275.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,408.532,779.0070.5 %5.032.9733.25-0.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย296,552.91240,000.0019.1 %5.01,679.692,470.46-47.1 %0.0
สำนักข่าว17,128.7170,000.00-308.7 %0.05,594.531,176.4479.0 %5.0
รวม 930,169 832,328 10.52 % 14,860 5,554 62.63 %