สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม115,985.570.000.0 %6,208.251,977.9968.1 %
รวม 0 0 0.00 % 6,208 1,978 68.14 %