สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0.0032,000.000.0 %0.001,116.570.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %