สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม101,747.5369,000.0032.2 %6,164.481,547.9674.9 %
รวม 101,748 69,000 32.19 % 6,164 1,548 74.89 %