กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมควบคุมมลพิษ161,360.11169,460.13-5.0 %6,527.173,219.6350.7 %
รวม 161,360 169,460 -5.02 % 6,527 3,220 50.67 %