กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ212,944.06169,460.1320.4 %5.06,527.173,219.6350.7 %5.0
รวม 212,944 169,460 20.42 % 6,527 3,220 50.67 %