กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ161,360.09169,460.13-5.0 %0.06,527.173,219.6350.7 %5.0
รวม 161,360 169,460 -5.02 % 6,527 3,220 50.67 %