กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 237,620.81152,085.0036.0 %5.010,204.139,735.714.6 %2.0
รวม 237,621 152,085 36.00 % 10,204 9,736 4.59 %