กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 258,380.69241,730.006.4 %15,772.728,626.5545.3 %
รวม 258,381 241,730 6.44 % 15,773 8,627 45.31 %