กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 106,859.83113,990.00-6.7 %0.06,039.411,295.7678.5 %5.0
รวม 106,860 113,990 -6.67 % 6,039 1,296 78.54 %