กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 104,998.16113,990.00-8.6 %0.06,039.411,295.7678.5 %5.0
รวม 104,998 113,990 -8.56 % 6,039 1,296 78.54 %