กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 125,720.77136,401.00-8.5 %0.06,311.43807.8887.2 %5.0
รวม 125,721 136,401 -8.50 % 6,311 808 87.20 %