กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี0.005,822.650.0 %0.00.00553.430.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,606.147,769.44-38.6 %0.01,975.8173.2796.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี0.008,954.540.0 %0.00.00915.800.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร0.006,621.520.0 %0.00.001,624.500.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,361.483,967.5026.0 %5.02,093.42407.7980.5 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %