กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 394,857.34300,523.0023.9 %5.05,551.651,128.2579.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,112.77875.0021.4 %5.063.6491.31-43.5 %0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,701.48393.0076.9 %5.053.7262.40-16.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,647.670.000.0 %0.082.9312.8284.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,654.62327.0080.2 %5.093.9119.6279.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,554.72418.0073.1 %5.062.12101.61-63.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.900.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,181.37756.0036.0 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,756.546,102.10-121.4 %0.052.8873.35-38.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,613.10759.0052.9 %5.050.0945.938.3 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)0.00394.000.0 %0.00.0046.420.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,498.99265.2082.3 %5.0703.0071.9689.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,755.36465.0073.5 %5.051.5455.10-6.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,625.12466.0071.3 %5.043.2754.50-26.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,630.761,259.0022.8 %5.053.7960.55-12.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,479.821.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,493.185,190.00-108.2 %0.054.8336.7533.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,980.581,007.0049.2 %5.053.0870.92-33.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,608.19665.0058.6 %5.055.7671.71-28.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,621.64849.0047.6 %5.069.280.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,642.54185.0088.7 %5.046.1455.43-20.1 %0.0
รวม 22,136 17,822 0.00 % 1,436 7,878 0.00 %