กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 387,978.28300,523.0022.5 %5.05,551.651,128.2579.7 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,165.02875.0024.9 %5.063.6491.31-43.5 %0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,695.48393.0076.8 %5.053.7262.40-16.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,641.87841.0048.8 %5.082.9312.8284.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,648.79327.0080.2 %5.093.9119.6279.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,393.50536.0077.6 %5.061.6172.61-17.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,549.32418.0073.0 %5.062.12101.61-63.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,677.92181.0089.2 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,177.28756.0035.8 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,589.921.0099.9 %5.022.3221.672.9 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,177.281,153.002.1 %1.017.4130.00-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,737.126,102.10-122.9 %0.052.8873.35-38.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,332.20425.0081.8 %5.059.37152.45-156.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,636.06759.0053.6 %5.050.0945.938.3 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,642.96916.0044.2 %5.067.9636.4546.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,642.96394.0076.0 %5.034.6346.42-34.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,636.07265.2083.8 %5.038.4571.96-87.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,749.27465.0073.4 %5.051.5455.10-6.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,619.48466.0071.2 %5.043.2754.50-26.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,613.831,259.0022.0 %5.053.7960.55-12.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,506.631.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,670.505,190.00-94.3 %0.054.8336.7533.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,008.781,007.0049.9 %5.053.0870.92-33.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,608.19665.0058.6 %5.055.7671.71-28.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,615.93849.0047.5 %5.069.281.9597.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,128.48709.0066.7 %5.058.2152.679.5 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,538.681.0099.9 %5.058.6465.04-10.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,642.54185.0088.7 %5.046.1455.43-20.1 %0.0
รวม 435,024 325,662 25.14 % 6,990 2,567 63.27 %