สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ139,916.8480,000.0042.8 %7,290.08507.0093.0 %
รวม 139,917 80,000 42.82 % 7,290 507 93.05 %