สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน101,025.0042,346.8858.1 %5.05,223.35246.9295.3 %5.0
รวม 101,025 42,347 58.08 % 5,223 247 95.27 %