สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน99,264.9942,346.8857.3 %5.05,223.35246.9295.3 %5.0
รวม 99,265 42,347 57.34 % 5,223 247 95.27 %