กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ88,834.0127,529.0069.0 %5.05,282.76546.7289.7 %5.0
รวม 88,834 27,529 69.01 % 5,283 547 89.65 %