กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ90,409.0827,529.0069.6 %5.05,282.76546.7289.7 %5.0
รวม 90,409 27,529 69.55 % 5,283 547 89.65 %