กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน97,521.1124,037.0075.4 %5.05,551.651,755.3868.4 %5.0
รวม 97,521 24,037 75.35 % 5,552 1,755 68.38 %