กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน150,360.31109,519.0027.2 %8,268.725,327.2335.6 %
รวม 150,360 109,519 27.16 % 8,269 5,327 35.57 %