สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน98,320.9456,526.0042.5 %5.05,517.26901.9783.7 %5.0
รวม 98,321 56,526 42.51 % 5,517 902 83.65 %