สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์171,743.5099,346.0742.2 %5.05,511.001,446.3773.8 %5.0
รวม 171,744 99,346 42.15 % 5,511 1,446 73.75 %