กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการค้าภายใน157,423.53148,159.485.9 %7,008.684,145.5440.9 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,490.55509.0079.6 %680.54873.06-28.3 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่0.00776.000.0 %0.00773.000.0 %
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,341.646,480.0022.3 %803.712,062.73-156.7 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00796.000.0 %0.00606.100.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,546.47413.0083.8 %587.110.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร0.00703.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,165.32703.0067.5 %966.60633.2634.5 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์0.00658.000.0 %0.001,951.120.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา0.00184.000.0 %0.003,863.080.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,526.75752.0070.2 %732.660.000.0 %
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.007,560.000.0 %0.001,206.290.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,484.03529.0078.7 %414.86157.7062.0 %
รวม 177,978 157,545 0.00 % 9,874 7,872 0.00 %