กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 133,504.3889,954.3332.6 %5.05,573.54618.2588.9 %5.0
รวม 133,504 89,954 32.62 % 5,574 618 88.91 %