กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 135,871.4789,954.3333.8 %5.05,573.54618.2588.9 %5.0
รวม 135,871 89,954 33.79 % 5,574 618 88.91 %