กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 167,799.52157,061.706.4 %3.06,633.481,428.9778.5 %5.0
รวม 167,800 157,062 6.40 % 6,633 1,429 78.46 %