กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 170,774.69157,061.708.0 %4.06,633.481,428.9778.5 %5.0
รวม 170,775 157,062 8.03 % 6,633 1,429 78.46 %