กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า0.00222,847.300.0 %0.002,508.520.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %