กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ198,767.41177,246.2210.8 %6,549.061,313.7479.9 %
รวม 198,767 177,246 10.83 % 6,549 1,314 79.94 %