กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ198,767.41177,246.2210.8 %5.06,549.061,313.7479.9 %5.0
รวม 198,767 177,246 10.83 % 6,549 1,314 79.94 %