สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย329,366.31206,284.0037.4 %5.012,327.144,986.1359.6 %5.0
รวม 329,366 206,284 37.37 % 12,327 4,986 59.55 %