สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย323,628.22206,284.0036.3 %5.012,327.144,986.1359.6 %5.0
รวม 323,628 206,284 36.26 % 12,327 4,986 59.55 %