กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 210,948.70129,775.3238.5 %5.07,011.803,771.2746.2 %5.0
รวม 210,949 129,775 38.48 % 7,012 3,771 46.22 %