กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 214,613.17105,843.3150.7 %5.07,011.805,080.6827.5 %5.0
รวม 214,613 105,843 50.68 % 7,012 5,081 27.54 %