กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย158,573.75125,000.0021.2 %5.06,677.254,271.6136.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,655.9710,486.1617.1 %5.02,015.942,465.33-22.3 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,569.388,271.4628.5 %5.01,608.621,443.8610.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,721.6313,871.00-42.7 %0.01,584.58619.2060.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,892.618,894.0025.2 %5.01,208.43462.6561.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,170.827,107.3541.6 %5.01,265.27771.4039.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,512.269,050.4527.7 %5.01,563.17810.0548.2 %5.0
รวม 229,096 182,680 20.26 % 15,923 10,844 31.90 %