สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม160,724.91157,645.881.9 %0.56,508.413,025.6153.5 %5.0
รวม 160,725 157,646 1.92 % 6,508 3,026 53.51 %