กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 103,486.2034,676.1566.5 %5.05,589.171,151.5279.4 %5.0
รวม 103,486 34,676 66.49 % 5,589 1,152 79.40 %