กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมบังคับคดี 700,692.50286,000.0059.2 %41,286.324,504.4189.1 %
รวม 700,693 286,000 59.18 % 41,286 4,504 89.09 %