กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน23,457.158,000.0065.9 %5.05,282.76548.4489.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ93,505.3532,003.0065.8 %5.01,482.81876.0540.9 %5.0
รวม 116,963 40,003 65.80 % 6,766 1,424 78.94 %