กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน23,048.498,000.0065.3 %5.05,282.76548.4489.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ91,876.3332,003.0065.2 %5.01,482.81876.0540.9 %5.0
รวม 114,925 40,003 65.19 % 6,766 1,424 78.94 %