กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมราชทัณฑ์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำกลางคลองเปรม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทัณฑสถานหญิงกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำพิเศษธนบุรี 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสญ.ธนบุรี 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำพิเศษมีนบุรี0.0067,688.000.0 %0.00552.480.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %