สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 98,960.4433,371.4166.3 %5.05,004.48676.9086.5 %5.0
รวม 98,960 33,371 66.28 % 5,004 677 86.47 %