สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,492.5642,747.3615.3 %5,839.302,581.0155.8 %
รวม 50,493 42,747 15.34 % 5,839 2,581 55.80 %