สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 49,612.9042,747.3613.8 %5.05,839.302,581.0155.8 %5.0
รวม 49,613 42,747 13.84 % 5,839 2,581 55.80 %