สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 173,254.4189,270.0048.5 %5.06,943.028,243.77-18.7 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,118.462,061.0059.7 %5.0323.2729.8990.8 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)18,199.3147,000.00-158.3 %0.06,500.804,740.2427.1 %5.0
รวม 196,572 138,331 29.63 % 13,767 13,014 5.47 %