สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 176,326.3089,270.0049.4 %5.06,943.0215,414.97-122.0 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)8,232.792,061.0075.0 %5.0418.3529.8992.9 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)18,521.9947,000.00-153.8 %0.06,500.804,740.2427.1 %5.0
รวม 203,081 138,331 31.88 % 13,862 20,185 -45.61 %