กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการจัดหางาน325,824.56289,795.5911.1 %8,190.562,215.3573.0 %
รวม 325,825 289,796 11.06 % 8,191 2,215 72.95 %