กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน240,503.45119,744.0050.2 %5.06,236.39737.1088.2 %5.0
รวม 240,503 119,744 50.21 % 6,236 737 88.18 %