กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน261,007.7599,000.0062.1 %5.06,073.802,692.1355.7 %5.0
รวม 261,008 99,000 62.07 % 6,074 2,692 55.68 %