สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม101,650.0492,002.009.5 %5,642.321,596.0071.7 %
รวม 101,650 92,002 9.49 % 5,642 1,596 71.71 %