สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม320,498.19237,000.0026.1 %5.05,642.321,596.0071.7 %5.0
รวม 320,498 237,000 26.05 % 5,642 1,596 71.71 %