สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม101,650.0492,002.009.5 %4.55,642.321,596.0071.7 %5.0
รวม 101,650 92,002 9.49 % 5,642 1,596 71.71 %