กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการศาสนา 80,382.04418.0099.5 %4,985.721,702.8365.8 %
รวม 80,382 418 99.48 % 4,986 1,703 65.85 %