กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 101,053.4560,228.0040.4 %5.05,120.171,420.0072.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,676.821,955.8077.5 %5.0498.1289.3982.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,954.54140.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,786.517,965.6646.1 %5.0605.17189.0068.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,117.947,578.0016.9 %5.0952.30141.6285.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,307.5511,501.9919.6 %5.03,412.81105.0296.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,903.183,056.6076.3 %5.0512.2984.1183.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,479.247,395.7262.0 %5.0669.30216.1967.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,390.25790.0089.3 %5.0281.06117.8158.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,353.555,168.0044.7 %5.0569.291.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,924.5115,040.00-16.4 %0.02,154.59227.9389.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,168.171,090.0084.8 %5.01,146.451.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,397.573,836.2071.4 %5.0462.1753.9588.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช9,855.017,782.0021.0 %5.0813.980.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,687.41818.3094.0 %5.0938.20149.8384.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,747.531,344.0082.7 %5.01,252.6172.5494.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,599.2718,512.000.5 %0.51,315.57322.8775.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,462.481,756.0079.2 %5.0221.0173.7666.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร36,930.4448,973.00-32.6 %0.01,355.1928.5097.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,090.659,324.1270.0 %5.0952.28610.0835.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,259.213,183.0065.6 %5.0285.512.8599.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,736.953,792.0056.6 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,909.093,687.2878.2 %5.0699.33218.5068.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,487.70637.0088.4 %5.01,230.1254.1595.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด7,849.925,376.0031.5 %5.01,987.75218.2989.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,473.313,672.0064.9 %5.0408.04129.6068.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,698.6626,202.01-66.9 %0.02,958.49102.5896.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,135.081,451.0084.1 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,204.531,637.7985.4 %5.0367.08134.6363.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล5,912.812,672.0054.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,157.7413,612.0035.7 %5.02,602.66164.9093.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,385.1013,812.00-33.0 %0.0443.4274.9683.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,382.754,548.2456.2 %5.01,230.23143.9788.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,498.535,180.5845.5 %5.0441.452.8599.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป18,006.8924,185.00-34.3 %0.028,822.5960.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,731.92507.0093.4 %5.0284.045.8198.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,780.993,496.6667.6 %5.02,564.68113.0595.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,293.0914,170.40-6.6 %0.0714.31163.0077.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก9,937.822,076.0079.1 %5.0856.22196.5577.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,630.071,587.9479.2 %5.0196.801.0099.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,538.271,124.0089.3 %5.0537.1585.5084.1 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,415.544,960.0033.1 %5.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,650.2911,280.00-69.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,144.631,747.6775.5 %5.0696.2531.7595.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,676.971,027.0086.6 %5.05,358.99113.2997.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,149.444,461.0127.5 %5.0614.8791.4685.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,103.4941,160.00-127.4 %0.0722.60378.0047.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,467.444,752.3913.1 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,937.346,084.5023.3 %5.01,151.781.0099.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,058.341,985.0071.9 %5.0751.45310.1958.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,837.983,864.0050.7 %5.0659.1672.6489.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,833.621,748.0074.4 %5.0305.0478.3574.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,777.961,551.6873.1 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,864.361,434.0049.9 %5.056,559.3136.3299.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ4,965.773,000.0039.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,330.353,566.2833.1 %5.018,648.81177.0099.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,294.293,252.0055.4 %5.04,011.61101.6597.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,073.273,751.00-80.9 %0.017,096.7146.6699.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,254.012,856.0032.9 %5.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,107.001,920.008.9 %4.08,694.6053.2099.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,930.401,162.8083.2 %5.0386.983.7699.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,047.723,379.06-10.9 %0.038,723.1254.3099.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,838.164,782.0039.0 %5.01,252.4464.4894.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,947.378,480.00-187.7 %0.023,427.94209.6899.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่42,699.6911,287.6173.6 %5.0600.2590.4284.9 %5.0
รวม 778,302 484,357 37.77 % 281,149 7,711 97.26 %