กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมศิลปากร 102,845.1760,228.0041.4 %5,120.171,420.0072.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,092.96818.3094.2 %938.20149.8384.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,587.84637.0088.6 %1,230.1254.1595.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,066.183,836.2070.6 %462.1753.9588.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,211.7215,040.00-13.8 %2,154.59227.9389.4 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,016.213,496.6668.3 %2,564.6842.7598.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,809.801,955.8077.8 %498.1289.3982.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,676.405,180.5846.5 %441.452.8599.4 %
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่43,648.5711,287.6174.1 %600.2590.4284.9 %
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,648.82750.0093.0 %537.1585.5084.1 %
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,550.864,960.0034.3 %1,295.531.0099.9 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,588.944,752.3915.0 %167.641.0099.4 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,822.316,084.5022.2 %1,151.781.0099.9 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,893.963,864.0051.1 %659.1672.6489.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,564.2518,512.000.3 %1,289.41322.8775.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,654.299,324.1269.6 %952.28610.0835.9 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,412.152,856.0035.3 %19,178.550.95100.0 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,424.4841,160.00-123.4 %722.60378.0047.7 %
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,884.821,434.0050.3 %56,559.3136.3299.9 %
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,865.854,782.0039.2 %1,252.4464.4894.9 %
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,041.461,747.6775.2 %696.2531.7595.4 %
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,720.0511,280.00-67.9 %5,319.751.00100.0 %
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,386.273,566.2833.8 %18,648.81178.1199.0 %
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ5,053.813,000.0040.6 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,611.794,548.2457.1 %1,230.2364.6294.7 %
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,894.928,480.00-192.9 %23,427.94209.6899.1 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,043.223,751.00-83.6 %17,096.7128.5899.8 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,989.93140.0097.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,122.051,920.009.5 %8,694.6053.2099.4 %
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,003.713,379.06-12.5 %38,723.1254.3099.9 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,912.171,748.0074.7 %305.0478.3574.3 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,040.014,461.0126.1 %614.8791.4685.1 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,757.501,027.0086.8 %5,358.99113.2997.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,284.561,637.7985.5 %367.08106.8270.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,791.6411,501.9922.2 %3,412.81105.0296.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,326.313,672.0064.4 %408.04129.6068.2 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,567.273,687.2877.7 %673.17218.5067.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,432.5314,170.40-5.5 %714.31163.0077.2 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,491.971,756.0079.3 %221.0173.7666.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,581.483,792.0055.8 %561.412.8599.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป18,326.1624,185.00-32.0 %28,822.5960.0099.8 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,297.051,451.0084.4 %243.299.0096.3 %
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,954.471,162.8083.3 %386.983.7699.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล5,805.692,672.0054.0 %105.002.8597.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,030.907,782.0022.4 %827.060.9599.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,011.211,090.0084.5 %1,146.450.9599.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,922.9326,202.01-64.6 %2,958.49102.5896.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,116.325,168.0043.3 %569.290.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด8,107.766,228.0023.2 %1,987.75218.2989.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,079.792,076.0079.4 %856.22196.5577.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,249.137,578.0018.1 %952.30141.6285.1 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,427.403,252.0056.2 %4,011.61101.6597.5 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,134.791,985.0072.2 %751.45310.1958.7 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,904.031,551.6873.7 %9,459.281.00100.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,710.101,587.9479.4 %147.961.0099.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,129.253,183.0065.1 %285.512.8599.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,731.811,344.0082.6 %1,252.6172.5494.2 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,494.0413,812.00-31.6 %443.4274.9683.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,157.7413,612.0035.7 %2,602.66164.9093.7 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา17,595.317,395.7258.0 %669.30219.8767.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,038.5312,597.393.4 %512.2984.1183.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,442.66790.0089.4 %281.06117.8158.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,585.2348,973.00-30.3 %1,355.1930.0097.8 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก15,048.697,965.6647.1 %605.17189.0068.8 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,731.92507.0093.4 %284.045.8198.0 %
รวม 783,351 494,376 36.89 % 285,197 7,521 97.36 %