กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม223,296.5640,000.0082.1 %5.015,116.121,447.0590.4 %5.0
รวม 223,297 40,000 82.09 % 15,116 1,447 90.43 %