กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ180,699.98333,524.00-84.6 %0.06,667.87333.7595.0 %5.0
รวม 180,700 333,524 -84.57 % 6,668 334 94.99 %