สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ122,275.60173,000.00-41.5 %0.05,801.78770.8886.7 %5.0
รวม 122,276 173,000 -41.48 % 5,802 771 86.71 %