สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี115,211.5492,520.0019.7 %5.05,986.26670.4988.8 %5.0
รวม 115,212 92,520 19.70 % 5,986 670 88.80 %