สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี117,254.3092,520.0021.1 %5.05,986.26670.4988.8 %5.0
รวม 117,254 92,520 21.09 % 5,986 670 88.80 %