สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ240,577.70275,975.00-14.7 %8,587.64632.1892.6 %
รวม 240,578 275,975 -14.71 % 8,588 632 92.64 %