สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ240,577.70275,975.00-14.7 %0.08,587.64632.1892.6 %5.0
รวม 240,578 275,975 -14.71 % 8,588 632 92.64 %