สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา83,974.5447,000.0044.0 %5.05,229.60497.0090.5 %5.0
รวม 83,975 47,000 44.03 % 5,230 497 90.50 %