สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา82,511.5747,000.0043.0 %5.05,229.60497.0090.5 %5.0
รวม 82,512 47,000 43.04 % 5,230 497 90.50 %