สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา83,974.5447,000.0044.0 %5,229.60497.0090.5 %
รวม 83,975 47,000 44.03 % 5,230 497 90.50 %